Wim de Winter werkt als autonoom fotograaf in Wageningen. Hij volgde zijn opleiding bij de Stichting Statief in Utrecht en aan de Fotoacademie in Amsterdam. Zijn werk is een voortdurende zoektocht om in de foto de beleving van de werkelijk door de mens tot uitdrukking te brengen, in plaats van zich neer te leggen bij het beeld dat de fysica aan de camera lijkt te dicteren.

Beleving en emoties zijn belangrijker dan de exacte fotografische weergave van de werkelijkheid. Mijn werk heeft sterk te maken met mijn aanwezigheid op een plek. Het is een herbeleving van kleur, ruimte, geur en geluid. Daarmee maak ik het onzichtbare zichtbaar.

De aanpak daarvan verschilt per project. De ene keer breng ik het beeld terug tot zijn essentie. Daarbij laat ik me sturen door mijn emoties bij het maken van de foto. Van die foto ga ik uit en ik herleid hem tot de beleving van het moment. Overbodige details laat ik weg. De toeschouwer vult die zelf in en beleeft het beeld daarmee opnieuw vanuit zijn eigen innerlijk.
Bij andere projecten is het juist de waarneming die wordt aangesproken. Door de planten uit hun natuurlijke omgeving te halen en details naar voren te halen waar je anders gemakkelijk aan voorbijgaat probeer ik de toeschouwer zich te laten verwonderen over de rijdom van onze wilde flora.